+421 (0) 903 421838 / +421 (0) 949 433262 info@sbs-sen.sk

Kurzy SBS

Odborná príprava na skúšku k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti SBS

príprava na výkon strážnej a detektívnej služby

poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo detektívnej služby

 

Diskrétnosť a profesionalita

25-ročná bezpečnostná prax a skúsenosti v detektívnych činnostiach a objasňovaní protiprávnych skutkov

Dlhoročné medzinárodné skúsenosti v poradenskej činnosti v oblasti detektívnych činností, bezpečnosti a krízového manažmentu EUPM Bosna a Hercegovina, INTERPOL

Identifikácia obetí tsunami – Thajsko, Frontex EU, EULEX Kosovo, EUPOL Afganistan

Absolvovanie medzinárodných bezpečnostných a vzdelávacích kurzov v štruktúrach EU a OSN – prax v manažmente a riadení bezpečnostných jednotiek a realizácii bezpečnostnej legislatívy

Dlhoročné skúsenosti s prácou s utajovanými skutočnosťami

Bezpečnostná previerka NBÚ na stupeň „Tajné“