+421 (0) 903 421838 / +421 (0) 949 433262 info@sbs-sen.sk

– Výcvik pre činnosť v nepriateľskom prostredí – HART Security UK LTD., Kabul, Afganistan, 2014
– Inštruktor pre výcvik pred nasadením v mierových operáciách v krízových oblastiach
– UN/ITS-DPKO, SR, 2012
– Výcvik pre prežitie v horách pre posádky lietadiel
– FRONTEX, Poľsko, 2012
– Výcvik jazdy s obrnenými vozidlami – EULEX, Kosovo, 2011
– Výcvik pre prežitie vo vode pre posádky lietadiel, Tecno Italia, Taliansko, 2009
– Veliteľský kurz pre civilné aspekty krízového manažmentu
– CEPOL, Rakúsko, 2008
– Inštruktor Civilné aspekty krízového manažmentu – Projekt EÚ, Nemecko, 2007

SBS-SEN s.r.o. 
Nám. Oslobodenia 1555/17A
90501 Senica
IČO:50786211
DIČ: 2120479075
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
Číslo účtu: SK85 0200 0000 0038 0257 8158

Prevádzka:
Nám. Oslobodenia
č. 1555
90501 Senica

info@sbs-sen.sk

+421 (0) 903 421838