+421 (0) 903 421838 / +421 (0) 949 433262 info@sbs-sen.sk

Kurzy SBS

Odborná príprava na skúšku k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti SBS

príprava na výkon strážnej a detektívnej služby

poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo detektívnej služby

 

Diskrétnosť a profesionalita

25-ročná bezpečnostná prax a skúsenosti v detektívnych činnostiach a objasňovaní protiprávnych skutkov

Dlhoročné medzinárodné skúsenosti v poradenskej činnosti v oblasti detektívnych činností, bezpečnosti a krízového manažmentu EUPM Bosna a Hercegovina, INTERPOL

Identifikácia obetí tsunami – Thajsko, Frontex EU, EULEX Kosovo, EUPOL Afganistan

Absolvovanie medzinárodných bezpečnostných a vzdelávacích kurzov v štruktúrach EU a OSN – prax v manažmente a riadení bezpečnostných jednotiek a realizácii bezpečnostnej legislatívy

Dlhoročné skúsenosti s prácou s utajovanými skutočnosťami

Bezpečnostná previerka NBÚ na stupeň „Tajné“

Kurzy SBS – odborná príprava na skúšku k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti SBS.

Prípravu na výkon strážnej a detektívnej služby

Poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo detektívnej služby.

Licencia

Prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva č. FOP 000054

SBS-SEN s.r.o.

  • Profesionalita a 25 ročná bezpečnostná prax a skúsenosti v detektívnych činnostiach
  • Prax v manažmente a riadení bezpečnostných jednotiek
  • Medzinárodné skúsenosti
  • Školiace stredisko v Senici
  • Komunikujeme plynule anglicky, srbo-chorvátsky, bežná komunikácia aj v ruskom a nemeckom jazyku

Certifikáty a osvedčenia

licencia straznej sluzby sbs-sen senicalicencia detektivnej sluzby sbs-sen senicalicencia odbornej pripravy a poradenstva senica sbs-sencertifikát sbs-sencertifikat sbs-sen senicacertifikát senica sbs

SBS-SEN s.r.o. 
Nám. Oslobodenia 1555/17A
90501 Senica
IČO:50786211
DIČ: 2120479075
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
Číslo účtu: SK85 0200 0000 0038 0257 8158

Prevádzka:
Nám. Oslobodenia
č. 1555
90501 Senica

info@sbs-sen.sk

+421 (0) 903 421838