+421 (0) 903 421838 / +421 (0) 949 433262 info@sbs-sen.sk

Profesionálna ochrana osôb a majetku

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
Ochrana osoby
Ochrana majetku a osoby pri preprave
Ochrana prepravy majetku a osoby
Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
Vypracúvanie plánu ochrany
Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Prevádzkovanie strážnej služby č. 000072

Mgr. Igor Janák SBS-SEN
Železničná 386/66
90501 Senica
IČO: 50302493
DIČ: 1042604343
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
Číslo účtu: SK6702000000003659889251

Prevádzka:
Nám. Oslobodenia
č. 1555
90501 Senica

info@sbs-sen.sk
+421 (0) 903 421838+421 (0) 949 433262